CONCEPTO Toneladas
Recogida selectiva 264,24
Selección de residuos en masa 803,12
Vidrio 2.493,19
Aceite vegetal usado 337,38
Papel/Cartón selectiva 1.327,61
Papel/Cartón puerta a puerta 3.250,31
TOTAL 8.475,85
Entrada de residuos en el complejo ambiental Toneladas
RSU Municipales 108.454,42
Residuos Especiales 15.407,39
Residuos Asim. A Urbanos 27.294,14
TOTAL 151.155,95
Tasa de recuperación % (2007) 5,60
Tasa de recuperación % (2006) 5,93
Tasa de recuperación % (2005) 5,94
Tasa de recuperación % (2004) 6,09
     FUENTE: Departamento de Residuos. Cabildo de Lanzarote.