CONCEPTO 2006 2005 2004 2003 2002 2001
TRÁFICO PASAJEROS 206.016 270.049 265.920 238.795 214.151 171.636
Nº Pasajeros 40.947 53.701 53.230 69.815 72.566 72.959
Nº Pasajeros en Tránsito* 165.069 216.348 212.690 168.980 141.585 98.677
Nº Automóviles 15.524 17.403 17.544 19.433 21.451 21.554
TRÁFICO BUQUES 1.345 1.485 1.480 1.543 1.758 1.611
G.T. (en miles) 18.748 19.798 17.053 15.924 14.460 12.437
Mercantes 1.154 1.272 1.224 1.287 1.275 1.256
G.T. (en miles) 18.725 19.773 17.027 15.892 14.407 12.381
Pesqueros 191 213 256 256 483 355
G.T. (en miles) 23 25 26 32 54 56
*Pasajeros de cruceros.
FUENTE: Autoridad Portuaria de Las Palmas.
ELABORACIÓN: Centro de Datos. Cabildo de Lanzarote.